YAYIN OLANAKLARI

 • Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı özet kitapçığında yer alacaktır.
 • Aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yazılan ve en geç 19 Kasım 2018 tarihine kadar gönderilen tam metin bildiriler, hakem değerlendirme sürecinin ardından Sempozyum Bildiri Kitabında (E-KİTAP) yayınlanacaktır.
 • Arzu eden katılımcılara, bildiri tam metinlerinin ilgili dergilerin hakem süreçleri sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İLEF Dergisi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademia Dergisi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İleti-ş-im Dergisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanma olanağı sunulacaktır. Metinlerin yazım ve değerlendirilmesinde ilgili derginin yayın koşulları geçerli olacaktır.
 • Katılımcıların başvuru formunda tam metin bildirilerinin değerlendirilme seçeneğini belirtmesi gerekmektedir.
 • Sempozyum Bildiri Kitabı ve hakemli dergide yayın imkanı sempozyumda sunulan bildiriler için geçerlidir.

 

 

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI TAM METİN YAZIM KURALLARI

 • Yazılar Times New Roman karakteriyle, 12 puntoda yazılmalı, tablo ve resim altı yazılar 10 punto olmalıdır.
 • Microsoft WORD dosya (.doc veya .docx) formatındaki yazılar tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak hazırlanmalı ve sayfa kenar boşlukları 3 cm olmalıdır.
 • Yazının başlığı,  özet, anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, kaynakça dâhil olmak üzere yazılar 3000 ila 5000 kelime arasında olmalıdır.
 • Bildiri başlığı büyük harfle 14 punto, alt başlıklar koyu (bold), sola bitişik ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri başlığı altında yazar veya yazarların adları sola yaslı olarak yazılmalı, unvan, kurum, ülke ve e-posta bilgileri 10 punto ile dipnotta belirtilmelidir.
 • Kaynak gösterme biçimi APA (6th Edition) formatına uygun olmalıdır.

 

mersin üniversitesi iletişim fakültesi - 2018

web design ayşegül tuğuz