• Yeni Medya Araştırmaları

Dijital İletişim Kültürü

Sosyal Medya Kullanımı ve Etki Araştırmaları

Dijital Oyunlar

Sanal Gerçeklik

Veri Madenciliği

Yeni Kuramsal Perspektifler ve Metotlar

Yeni Medyada Kültürlerarası Karşılaşmalar

Yeni Medya Politikaları

Yeni Medyada Nefret Söylemi

Yeni Medyanın Ekonomi Politiği

 

 • Dijital Radyo, Televizyon ve Sinema

Dijital Sinema Çalışmaları

Dijital İzleyici/Kullanıcı Araştırmaları

İnternet Radyoculuğu ve Televizyonculuğu

Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yeni Teknolojiler

 

 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırmaları

Halkla İlişkilerde Dijital Teknoloji

Yeni Medyada Halkla İlişkiler Çalışmaları

Dijital Çağda Güven, Algı, İtibar ve Kriz Yönetimi

Dijital Çağda Örgütsel İletişim

Küreselleşme ve Kültürlerarası Halkla İlişkiler

Yeni Medyada Reklam Çalışmaları

Mobil Reklamcılık Reklam Sanatları ve Yaratıcılık

Reklamcılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik

Siyasal Reklamcılık

 

 

 • Habercilik Araştırmaları

Alternatif Medya Çalışmaları

Online Gazetecilik: Yeni Eğilimler ve Yapılar

Gazetecilikte Dönüşen Meslek Kültürü

Haber Araştırmalarında Yeni Eğilimler

Küreselleşme, Medya Endüstrileri ve Medya Örgütleri

Sanal Haber Merkezi ve Medya Yapıları

 

 • Dijital Okuryazarlık ve İletişim Eğitimi

Çocuklar ve Gençlerin Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımı

Dijital Okuryazarlık

Yeni Medya Eğitimi

 

 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya

Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Yeni Yönelimler

E-Feminizm

 

 • Dijital Çağda Yasal Düzenlemeler ve Etik

Dijital Ortamlara Yönelik Yasal Düzenlemeler

Dijital Gözetim

Etik Perspektiften Sosyal Ağlar

Sosyal Medya Etiği

 

 • Dijital Çağda Siyasal İletişim

Aktivizm, İletişim ve Toplumsal Hareketler

Demokrasi, Kamuoyu ve Dijital Medya

Siyasal İletişim, Yeni Medya ve Yeni Araçlar

Dijital Çağda Siyasal Kültür

E-Demokrasi

* Yukarıda belirtilmeyen ancak sempozyum teması ve alt başlıklar ile ilgili çalışmalar da    değerlendirmeye alınacaktır.

mersin üniversitesi iletişim fakültesi - 2018

web design ayşegül tuğuz

 • Yeni Medya Araştırmaları

Dijital İletişim Kültürü

Sosyal Medya Kullanımı ve Etki Araştırmaları

Dijital Oyunlar

Sanal Gerçeklik

Veri Madenciliği

Yeni Kuramsal Perspektifler ve Metotlar

Yeni Medyada Kültürlerarası Karşılaşmalar

Yeni Medya Politikaları

Yeni Medyada Nefret Söylemi

Yeni Medyanın Ekonomi Politiği

 

 • Dijital Radyo, Televizyon ve Sinema

Dijital Sinema Çalışmaları

Dijital İzleyici/Kullanıcı Araştırmaları

İnternet Radyoculuğu ve Televizyonculuğu

Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yeni Teknolojiler

 

 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırmaları

Halkla İlişkilerde Dijital Teknoloji

Yeni Medyada Halkla İlişkiler Çalışmaları

Dijital Çağda Güven, Algı, İtibar ve Kriz Yönetimi

Dijital Çağda Örgütsel İletişim

Küreselleşme ve Kültürlerarası Halkla İlişkiler

Yeni Medyada Reklam Çalışmaları

Mobil Reklamcılık Reklam Sanatları ve Yaratıcılık

Reklamcılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik

Siyasal Reklamcılık

 

 • Habercilik Araştırmaları

Alternatif Medya Çalışmaları

Online Gazetecilik: Yeni Eğilimler ve Yapılar

Gazetecilikte Dönüşen Meslek Kültürü

Haber Araştırmalarında Yeni Eğilimler

Küreselleşme, Medya Endüstrileri ve Medya Örgütleri

Sanal Haber Merkezi ve Medya Yapıları

 

 • Dijital Okuryazarlık ve İletişim Eğitimi

Çocuklar ve Gençlerin Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımı

Dijital Okuryazarlık

Yeni Medya Eğitimi

 

 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya

Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Yeni Yönelimler

E-Feminizm

 

 • Dijital Çağda Yasal Düzenlemeler ve Etik

Dijital Ortamlara Yönelik Yasal Düzenlemeler

Dijital Gözetim

Etik Perspektiften Sosyal Ağlar

Sosyal Medya Etiği

 

 • Dijital Çağda Siyasal İletişim

Aktivizm, İletişim ve Toplumsal Hareketler

Demokrasi, Kamuoyu ve Dijital Medya

Siyasal İletişim, Yeni Medya ve Yeni Araçlar

Dijital Çağda Siyasal Kültür

E-Demokrasi

 

 

 

* Yukarıda belirtilmeyen ancak sempozyum teması ve alt başlıklar ile ilgili çalışmalar da    değerlendirmeye alınacaktır.