Salvatore Scifo, Bournemouth Üniversitesi (İngiltere) İletişim Fakültesi'nde İletişim ve Sosyal Medya Bölümü öğretim üyesidir. Daha önce 2008-2016 yılları arasında İstanbul'da Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde çalışmıştır. Ana araştırma konuları, “İngiltere ve Avrupa’da topluluk medyası” ile “kriz ortamlarında sosyal medya kullanımıdır”. Hâlihazırda yürüttüğü çalışmalar arasında, Avrupa Konseyi için hazırlanan ve Mart 2018 tarihinde yayımlanan “Kapsayıcı Mekânlar: Mülteci ve Göçmenlerin İletişimsel İhtiyaçları ve Topluluk Medyası Tarafından Verilen Yanıtlar Üzerine Bir Araştırma” raporu (Spaces of Inclusion - An Explorative Study on Needs of Refugees And Migrants in the Domain of Media Communication And on Responses by Community Media) ile 2018 yılında basılan “İletişim Bilimi El Kitabı” (The Handbook of Communication Science, ed. Tim Vos, Berlin: De Gruyter Mouton) içerisinde yer alan ‘Yurttaş Haberlerinin Sınırlarını Çizmek: Bulanıklaşan Sınırlar, Vaatler, Riskler ve Ötesi” (Mapping The Citizen News Landscape: Blurring Boundaries, Promises, Perils and Beyond) başlıklı kitap bölümleri sayılabilir.

 

Scifo, 2016-2020 dönemi için International Association of Media and Communication Research (IAMCR) Topluluk İletişimi ve Alternatif Medya Bölümü eş başkanı ve MeCCSA Radyo Çalışmaları Ağı Yönlendirme Grubu üyesidir. Ayrıca European Communication Research and Education Association (ECREA) Danışma Kurulu ve Avrupa Topluluk Medyası Forumu Uzmanlar Grubu (CMFE) üyesidir.

Monika Kopytowska (monika.kopytowska@uni.lodz.pl), doktorasını Polonya Lodz Üniversitesi’nde tamamlamıştır, halen aynı üniversitenin Edimbilim Bölümü’nde öğretim elemanıdır. Çalışmaları genel olarak medya söylemi ile çatışma, etnisite ve dinin medyatik temsilinin edimsel-söylemsel yönleri üzerindedir. Yayımlanmış bilimsel çalışmalarından bazıları şöyledir: Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres, Benjamins, 2017, with Yusuf Kalyango [eds.] Why Discourse Matters, Peter Lang, 2014, with Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, John Osborne, Josef Schmied and Konca Yumlu [eds.] Languages, Cultures, Media, Université Savoie Mont Blanc, with Christian Karner [eds.], National Identity and Europe in Times of Crisis, Emerald, 2017, with Paul Chilton [eds.] Religion, Language and Human Mind. New York: Oxford University Press, 2018). Dr. Kopytowska, aynı zamanda Lodz Papers in Pragmatics (De Gruyter) dergisinin editörlüğünü, CADAAD dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır; ayrıca Nairobi Üniversitesi Dil ve Dilbilim Dergisi'nin yayın kurulu üyesidir.

 

Dr. Kopytowska, Lancaster ve Nairobi Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı bursunu SUSI programı kapsamında almaya hak kazanmış ve University of Ohio U.S. Institute on Journalism and Media’da bulunmuştur (, USA, 4th July-16th August, 2011). Ayrıca, Zambiya Üniversitesinde (2011) Amerikalı öğrenciler için yurtdışı eğitim programı kapsamında medya ve çatışma üzerine atölyeler gerçekleştirmiş ve Ruanda Ulusal Üniversitesi ile Addis Ababa Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Dr. Kopytowska, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Zambiya'da bulunan medya evlerinde saha çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Avrupa genelindeki “Language and Culture Data: Methods and Applications” başlıklı yoğunlaştırılmış Erasmus Programı’nın koordinasyonluğunu yapmıştır. Chemnitz Teknik Üniversitesi, Savoie Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile Polonya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdiği bir dizi çalıştayın yanı sıra dersler de vermiştir. Kopytowska,  Avrupa Kültürlerarası Eğitim Faaliyetleri Ağı'nın (ENIEDA) yönetim kurulu üyelerinden birisidir.

 

2015-2017 döneminde AB Komisyonu tarafından finanse edilen C.O.N.T.A.C.T. Çevrimiçi Ağ Oluşturma, İzleme Ekibi ile Nefret Suçlarına Karşı Telefon Uygulaması (reporthate.eu) projesinde Polonya temsilcisi olarak görev yapan Dr. Kopytowska, proje kapsamında Polonya'da nefret söylemi üzerine araştırmalar yapmış ve medya, emniyet güçleri, eğitimciler ve öğrenciler için çeşitli eğitim atölyeleri düzenlemiştir.

 

Assoc. Prof. Dr.

Salvatore Scifo

Dr. Monika Kopytowska

mersin üniversitesi iletişim fakültesi - 2018

web design ayşegül tuğuz