Dijital çağ, iletişim alanında köklü değişimlere neden olmuştur. Geleneksel olanın yanında yeni ortamlar, farklı anlatılarla günlük hayatımıza girmiştir. Bugün yöndeşmenin de sonucunda yeni paradigmalar ortaya çıkmıştır. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu bu sürecin kendisini ve sonuçlarını, kavram ve uygulamalarıyla disiplinlerarası bir perspektifle tartışmayı amaçlamaktadır.

 

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde MEÜ İletişim Fakültesi,  İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ile İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sempozyum, akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bir araya geleceği, farklı perspektiflerden yeni düşüncelerin ortaya konulacağı, bilgi ve araştırmaların paylaşılacağı akademik bir tartışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir.  İLDEK’in geleneksel olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’na katılımınızı bekleriz.

Prof. Senem DURUEL ERKILIÇ

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aysel AZİZ

İLAD & İLDEK Başkanı

mersin üniversitesi iletişim fakültesi - 2018

web design ayşegül tuğuz